کتاب “سواد رسانه ای و مدیریت مصرف آب” به قلم عرفان محمدنژاد و مجتبی رحمانی به چاپ رسید
  • 2021-07-05
  • 6 بازدید
  • 0 نظر
  • دسته ها : اخبار

کتاب “سواد رسانه ای و مدیریت مصرف آب” به قلم عرفان محمدنژاد و مجتبی رحمانی به چاپ رسید

 پس از انقال صنعتی و بـا رشـد روزافـزون فنـاوری، دسـت انـدازی و تصـرف انسـان در طبیعت به صـورت چشـمگیری افـزایش یافـت. ازآنجـایی کـه ایـن دسـت انـدازی، بـدون درنظرگرفت مفهوم توسعة پایدار و ظرفیت طبیعی محیط زیست بوده، بـروز مشـکلات و آسیبهای بسیاری را در پی داشـته اسـت. متاسـفانه ضعف آگـاهی عمـومی در بخـش محیط زیست باعث شده است ای آسیبها تشدید شـود. ازاین رو آگـاه سـازی و آمـوزی آحاد جامعه به خصوص برنامه ریزان و مدیران و سیاستگذاران به منظور آشنایی بـا ارش و اهمیت حفظ محیط زیست برای ادامة حیـات بشـری موضـوعی مهم اسـت…

این کتاب توسط انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع) به چاپ رسیده است.شما عزیزان میتوانید برای تهیه این کتاب به سایت fa.bookiversity.irمراجعه کنید یا از طریق شماره های زیر ۰۹۱۰۷۶۱۶۹۹۵ ،۸۸۸۳۲۷۷۷ به خرید این کتاب اقدام بفرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *